NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

Nawożenie
Nawożenie, to bardzo ważny i niezbędny element agrotechniki traw.  Rośliny te, w początkowej fazie tworzenia darni, nie wspomagane prawidłowym programem nawozowym są bardzo mało konkurencyjne w stosunku do chwastów. Ograniczenie niezbędnych dawek nawozów bądź całkowite zaniechanie stosowania nawozów uniemożliwi uzyskanie prawidłowej obsady roślin na trawniku, a tym samym pożądanej gęstości darni.

Podstawą każdego programu nawozowego powinna być dobra analiza zasobności składników w glebie. Taką analizę wykonują laboratoria akademickie bądź Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Koszt niewielki – około 25 złotych, a efekty prawidłowego nawożenia będą bardzo duże.

W prawidłowym programie nawozowym traw należy zachować odpowiednią proporcję makroskładników N : P : K. (azot/fosfor/potas), która optymalnie kształtuje się jak 6 : 2 : 4. Zachowując te proporcje sami możemy przeliczyć ilość potrzebnego nawozu na określoną powierzchnię trawnika.

W handlu znajduje się obecnie bardzo duża gama nawozów o różnej zawartości czystego składnika, podawanego w procentach na opakowaniu. Niektóre nawozy mają działanie krótkotrwałe i trzeba aplikację powtarzać, inne stosuje się raz bądź dwa w ciągu sezonu wegetacyjnego. Zależy to od struktury nawozu i prędkości uwalniania składników z granulki. Informację na ten temat zawsze podaje producent na opakowaniu.

Ostateczną dawkę konkretnego nawozu musimy obliczyć sami, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie roczne na konkretne składniki NPK oraz ilość danego składnika w polecanym nawozie.

AZOT (N)
Azot odgrywa podstawową rolę w nawożeniu trawników. Jest głównym składnikiem białka. Odpowiada za intensywny przyrost masy zielonej rośliny oraz intensywne zielone wybarwienie liści. Zwiększa zawartość chlorofilu w liściach. Stosowanie wyższych dawek nawozów azotowych powoduje sprawniejszą regenerację murawy po uszkodzeniach związanych z intensywnością użytkowania oraz poprawia stan trawnika po infekcjach chorób grzybowych. Wymaga jednak częstszego koszenia.

Dawka roczna azotu w czystym składniku to:
trawnik nowozakładany – 150 – 250 kg/ha
trawnik wieloletni – 100 – 150 – kg/ha
Trawniki sportowe na stadionach piłkarskich bądź polach golfowych budowane na sztucznych podłożach z pełną drenarką oraz intensywnym nawadnianiem wymagają jeszcze wyższych dawek azotu dochodzących do 400 kg w czystym składniku w trakcie rocznej wegetacji.
Przewidzianą dawkę azotu należy podzielić na kilka części i aplikować od momentu ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawożenie azotem jesienią zmniejsza odporność trawy na mróz oraz choroby grzybowe.

FOSFOR (P)
Fosfor to bardzo ważny makroelement stymulujący rozrost masy korzeniowej. Ponadto zwiększa aktywność mikroflory glebowej, przez co wydatnie poprawia zyzność gleby. Wraz z azotem i potasem wpływa na tworzenie się chlorofilu, a także przyczynia się do lepszego wykorzystania innych składników pokarmowych przez roślinę.

Jest składnikiem wolno przenikającym do gleby i szybko przechodzi w formy trudno przyswajalne dla rośliny. Jednak pod wpływem drobnoustrojów jest powtórnie uruchamiany.

Nawożenie fosfoerm powinno odbywać się wyłącznie na podstawie analizy zasobności tego pierwiastka w glebie. Często poziom fosforu jest wystarczający, a uzupełniające nawożenie zbędne.

Dawka roczna fosforu w czystym składniku to 30-50 kg/ha
Przewidzianą roczną dawkę fosforu należy zastosować jednorazowo, wiosną lub jesienią.

POTAS (K)
Zapotrzebowanie na potas w dużym stopniu zależy od rodzaju gleby. Ubogie w potas są gleby lekkie, mineralne, piaszczyste oraz torfy. Na glebach ciężkich gliniastych zasobność w ten składnik jest często wystarczająca. Stąd konieczność analizy gleby, aby prawidłowo określić ilość potasu jaka występuje w glebie.
Potas korzystnie wpływa na prawidłową gospodarkę wodną rośliny, proces fotosyntezy, ilość chlorofilu. Zwiększa również odporność roślin na choroby oraz wytrzymałość na przymrozki.

Dawka roczna potasu w czystym składniku  to 60 – 100 kg/ha
Z uwagi na dość łatwe przemieszczanie się potasu w glebie, zwłaszcza po ulewnych deszczach, należy roczną dawkę podzielić na dwie trzy części i aplikować zaraz  po ruszeniu wegetacyji, latem i wczesna jesienią.

WAPŃ (Ca)
Wapń stymuluje odczyn kwasowości gleby określany symbolem pH. Uważa się, że prawidłowy odczyn pH dla traw gazonowych powinien mieścic się w przedziale pomiędzy  pH=5,6 a pH=6,5. Zbyt niskie pH bądź zbyt wysokie powoduje blokowanie kompleksu sorbcyjnego w glebie, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia pobieranie przez roślinę składników pokarmowych. Gleba ma naturalną zdolność do zwiększania kwasowości. Stąd wapnować należy regularnie co 3-4 lata bazując zawsze na informacji uzyskanej z analizy gleby. Problem powstaje na glebach naturalnie zasadowych. W takich przypadkach obniżenie pH do pożądanej wartości pH=6,5 jest często trudne, bądź wręcz niemożliwe.
Dobrze jest stosować wapno magnezowe, gdyż przy okazji stymulacji czynnika pH uzupełniamy także magnez w glebie.

Jednorazowa dawka wapna magnezowego to 0,5 – 0,8 tony/ha

Znaczenie mikroelementów dla traw
MAGNEZ (Mg) – jest częścią składową chlorofilu. Aktywuje enzymy w metabolizmie węglowodanów.
BOR (B)  - wchodzi w skład ważnych połączeń – aktywator lub inhibitor substancji wzrostowych. Wpływa na wykorzystanie wapna.
MIEDŹ (Cu) – składnik enzymów, bierze udział w procesie fotosyntezy.
ŻELAZO (Fe) – składnik enzymów, ma udział w procesie fotosyntezy oraz budowie chlorofilu i białek. Wpływa korzystnie na rozrost korzeni. Czynny w procesie oddychania i wiązania azotu cząsteczkowego.
MANGAN (Mn) – składnik enzymów biorących udział w oddychaniu i metabolizmieazotowym; potrzebny w procesie wydzielania tlenu w fotosyntezie.
MOLIBDEN (Mo) – konieczny do procesów redukcyjnych, potrzebny w niewielkich ilościach. Bierze udział w metabolizmie azotowym.
CYNK (Zn) – aktywuje działanie enzymów, bierze udział w procesie oddychania i metabolizmie azotowym

KUP KSIĄŻKĘ W SKLEPIE GARDENLINE.PL >>

 

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki